Kontaktní email: winsignals@wintraders.com
Výsledky
Naše výsledky jsou poctivé a transparentní! Zveřejňujeme pravidelně výsledky, výkonnost a potenciál WinSignals za jednotlivé měsíce, jednotlivé WinSignals v praxi i Live výsledky.
Koncept WinSignals

Podrobné výsledky, výkonnost a potenciál WinSignals New za rok 2016

Každý měsíc zveřejňujeme statistiku výsledků a ziskové výkonnosti WinSignals, které jsme svým klientům zaslali. Naše výsledky máme pod veřejnou kontrolou našich klientů. Obchodujeme s reálným kapitálem své vlastní Signály a tyto výsledky pravidelně zveřejňujeme.

 

V této sekci si můžete prostudovat novodobou historii WinSignals za rok 2016. Výsledky za rok 2017 a novější naleznete na našem novém webu ZDE

Hodnocení provádíme každý měsíc formou 'backtestingu'.

K tabulce hodnotící výsledky, výkonnost a ziskový potenciál WinSignals jsou uvedeny příslušné komentáře. Můžete si rovněž v našem archívu prostudovat výsledky roční, nebo od počátku servisu. Od října roku 2009 jsme za dobu 18 měsíců identifikovali a svým klientům zaslali 264 burzovních signálů. Z tohoto počtu bylo finálně ziskových více než 240. Z toho na predikovaných ziskových úrovních Win Profit Targets šlo uzavřít 229, tj. 90 %...! Pouze 15 signálů nešlo uzavřít vítězně.


V únoru 2016 jsme spustili inovovaný projekt WinSignals New, který se od původního projektu liší zejména tím, že jsme zjednodušili používaný Win Easy Management a WinSignals nyní poskytuje zpravidla pět nejlepších signalistů z týmu více než 20 traderů, kteří se zapojili do nového projektu. Kritéria hodnocení jsou úspěšnost predikce (%), dosažený celkový profit (EUR/1 lot) klouzavě za dva měsíce a profit na jeden realizovaný obchod.

 

Díky zkušenosti poskytovatelů WinSignals se dlouhodobá úspěšnost našich krátkodobých prognóz pohybuje mezi 80 - 90 %. Pochybujícím čtenářům se neomlouváme, neboť naše výsledky jsou poctivé :-). Řadu měsíců máme doloženu i 100% úspěšnost. Oproti tomu si vybíráme i svá slabší období, kdy výsledná úspěšnost klesne někam k 75 %.

 

Přesto, že tyto výsledky vypadají lákavě a jsou jistě inspirující, vybízíme své klienty k opatrnosti a obezřetnosti. Přece jen jde o pravděpodobnostní obchody a je třeba dbát striktně na rozumný a finančně zdravý Risk Management. Zejména nováčkům doporučujeme prostudovat si bedlivě návod pro využití WinSignals, výsledky WinSignals a v kontextu reálného vývoje cen na burze a velikosti vlastního účtu zvážit, jaká rizika mohou postupovat a jaký ziskový potenciál mohou očekávat.

 

Prostudujte si potenciál zisků, ale i průběh dočasných ztrát v kontextu vašich možností k postupování rizik.

Backtesting výsledků WinSignals neděláme proto, abychom se zde pochlubili, ale zejména proto, aby si naši klienti mohli srovnat své výsledky s WinSignals se skutečným potenciálem dosažených ziskových úrovní a dočasných ztrát, nebo ztrát déle trvajících... Backtesting používají profesionálové pro nastavení svých Risk Management strategií i pro následné řízení obchodních pozic s dalšími WinSignals. Promítají tak statistiku úspěšnosti do svých možností a volí si svůj přístup k jejich využití.

 

Metodika hodnocení výsledků, výkonnosti a potenciálu WinSignals.

Na našem webu zveřejňujeme průběžné výsledky WinSignals. Všechny tyto Burzovní cenové signály (predikce potenciálu cenového pohybu sledovaných aktiv) jsme zaslali svým klientům formou mobilní aplikace, nebos SMS zpráv. Správnost publikovaných údajů si tedy můžete porovnat se skutečnými WinSignals, které jste obdrželi. Výsledky, výkonnost a ziskový potenciál WinSignals hodnotíme zpětným testováním zaslaných signálů podle reálného vývoje na finančních trzích. Toto si můžete snadno prověřit na grafech cenového vývoje 'signalizovaných' aktiv.


Hodnocení výsledků, výkonnosti a potenciálu WinSignals provádíme vždy k 15. dni následujícího měsíce. V sekci Výsledky naleznete detailní hodnoty všech odeslaných WinSignals včetně kalkulace dosaženého zisku, či ztráty. Případnou historii a cenový vývoj WinSignals si sami prověřte na cenových grafech na Vaší platformě. Výsledky a průběh našich WinSignals mohou být zásadní pro vaše používání WinSignals v praxi, pro váš Risk Management a vaše reálné finanční výsledky investování s WinSignals.

 

Účelem hodnocení je porovnání teoretických a skutečných výsledků uživatelů WinSignals.

Dosahované výsledky a jejich zpětné testování mohou mít vliv na rozhodovací procesy pro používání WinSignals. Na dlouhodobých výsledcích lze stavět osobní strategie pro řízení investic s WinSignals. Volba osobní strategie ve stylu obchodování, vytěžení potenciálu zaslaných cenových signálů a volba parametrů Risk Managementu obchodních účtů závisí výhradně na vůli, osobních schopnostech a zkušenostech každého investora. Skutečné investiční výsledky s WinSignals jsou závislé výhradně na rozhodovacích postupech každého uživatele WinSignals.


Finanční parametry Risk Managementu, účinnosti a potenciálu WinSignals uvádíme v podmínkách platformy CFDs

Výsledky
Aktuality z WinSignals